Skip to content

WoodForce™

WoodForce™ är ett verktyg för planering och styrning av drivningsarbeten och skogsvårdstjänster som ökar produktiviteten i hela leveranskedjan inom skogsbranschen.

Fördelar

SKOGSBOLAG Sänkta kostnader för drivning och lägre genomsnittlig kostnad för skogsskötsel och förnyelse

ENTREPRENÖRER Möjlighet att hantera de egna skogstjänsterna och utnyttja alla resurser maximalt

FÄLTPERSONAL Minskad manuell rapportering och enklare navigering på arbetsplatsen

Trimbles Connected Forest skapar en effektivare leveranskedja

Totalkostnaden för levererade fiber utgör en betydande del av leveranskedjan inom skogsbranschen, mycket beroende på säsongspåverkan, tillgång till fiber, transport och ineffektiva returtransporter.

Trimbles Connected Forest använder innovativ teknik till att hantera hela livscykeln för resursen och tillämpar intelligent logistik i realtid för drivningsplaneringen. Programvarutjänsten WoodForce™ kopplar samman gallrare och lagerplatser för ökad synlighet i skogsbruket. WoodForce™ kombinerar även schemaläggning med kapacitetshantering för optimal planering av skogsskötsel och vägtransporter.