Skip to content

Trimble Forestry

Trimbles drivningsavdelning erbjuder lösningar för hantering av mark, skog och fiber som förbättrar produktiviteten och verksamheten på några av världens mest kända integrerade skogsproduktionsbolag, hos skogsägare, investerare i skogsmark, naturskyddsorganisationer, myndigheter samt hos internationella livsmedelsföretag som bedriver olika former av markskötsel. CONNECTED FOREST™-lösningarna hanterar hela livscykeln för råvaran som planering, plantering, odling, drivning och transport.

Mer information finns på: forestry.trimble.com

Trimble

Trimble förändrar hur världen fungerar genom att leverera produkter och tjänster som kopplar samman den fysiska världen med den digitala. Viktig teknik inom positionering, modellering, anslutning och dataanalys hjälper kunder att öka produktiviteten, kvaliteten, säkerheten och hållbarheten. Trimbles programvara, maskinvara och tjänster förändrar många branscher som jordbruk, byggnation, geospatiala tjänster, transport och logistik med såväl anpassade produkter som livscykellösningar för företag.

Mer information om Trimble (NASDAQ:TRMB) finns på: www.trimble.com