Skip to content

Kunder

WoodForce™ är en webbaserad programvarutjänst som är flexibel och passar för en mängd affärsprocesser inom skogsbranschen över hela världen.
WoodForce™ är utvecklat i samarbete med tre större finska skogsbolag: Metsä Group, Metsähallitus och Stora Enso och deras entreprenörer. Resultatet är en effektiv leveranskedja som gynnar både skogsbolagen och entreprenörerna.

Rekommendationer

Metsähallitus

Att ha detta kompletta planeringssystem i hela skogssektorn är ett stort steg framåt. Den kommer att utveckla skogsbranschen i framtiden. Jag tror att hela sektorn kommer att dra nytta av förändringen.”

Heikki Kääriäinen, chef för virkesanskaffningen på Metsähallitus

Stora Enso

Vi vill uppmuntra entreprenörer att arbeta med flera skogsbolag för att öka produktiviteten. Det är bra för alla parter.

Jari Mutanen, chef för virkesanskaffningen på Stora Enso i Finland

Metsä Group

Metsä Group

Att arbeta för mer än ett skogsbolag öppnar för fler uppdrag och minskar säsongsvariationerna. Kostnadseffektiviteten optimeras om entreprenören endast behöver ett system och en maskinvara.

Heikki Karhunen, Heikki Karhunen, chef, Metsä Group

WoodForce for Silviculture

Entreprenör

WoodForce™ är enkelt att använda och gör de dagliga arbetsuppgifterna effektivare. Eftersom du kan använda WoodForce™ med en smartphone finns inget behov av dyr utrustning. Dessutom går arbetsplaneringen smidigt med WoodForce™

Teemu Moilanen, Silviculture Service Contractor, Kuljetusliike Veljekset Moilanen